Badania prowadzone przez Texas Biomedical Research Intitute bezsprzecznie potwierdzają, że ochrona dzieci przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym jest ważna także dla ich dorosłego życia. Przy użyciu naturalnego, zwierzęcego modelu badań wykazano, że stosowanie kremów z filtrami w młodości chroni przed zachorowaniem na czerniaka w późniejszym czasie.

Naukowcy zdecydowali się przeprowadzić to badanie z uwagi na kontrowersje odnośnie skuteczności działania ochronnego kremów do opalania – mimo zwiększonego ich użycia i tak wzrasta zapadalność na czerniaka. Niektórzy sugerują nawet, że kremy takie pozwalając ludziom na dłuższe opalanie narażają ich na dłuższą ekspozycję na promieniowanie UV wiązane z powstawaniem nowotworów skóry.

Postanowiono więc sprawdzić działanie kremów ochronnych na szczurach workowatych – małych torbaczach z Ameryki Południowej. W toku tego badania wykazano, że aplikacja młodym zwierzętom preparatu zawierającego filtr przeciwsłoneczny prowadziła do 10 krotnego zmniejszenia ilości przednowotworowych zmian skóry w stosunku do zwierząt, które nie otrzymywały kremu z filtrem. Przewaga ta utrzymywała się nawet wtedy, gdy szczury były eksponowane na niewielkie dawki promieniowania UV, które nie powodowały oparzeń ani zaczerwienienia ich skóry. Zmiany przed-czerniakowe pojawiały się dopiero po osiągnięciu przez zwierzęta wieku odpowiadającego wczesnej młodości u ludzi. Wcześniejsze eksperymenty wykazały także, że zmiany przednowotworowe nie przechodziły w czerniaka aż do momentu pełnej dorosłości, tak jak dzieje się również często u ludzi. Z drugiej jednak strony zgromadzone dowody wskazują, że rozwój czerniaka nie jest indukowany przez narażenie dorosłych osobników na działanie światła UV bez zastosowania kremu ochronnego.

Naukowcy wiążą obserwowane efekty stosowania kremów ochronnych z faktem, że właśnie w dzieciństwie komórki skóry dzielą się intensywnie i przez to są bardziej narażone na uszkodzenia związane z promieniowaniem UV.