Pacjenci nazywają je „wypustkami” , „naroślami”, „skórnymi bąbelkami”-  wachlarz zmian jest szeroki. Zazwyczaj chodzi o włókniaki miękkie – niegroźne zmiany powstające najczęściej w miejscu tarcia przez kołnierzyki, biżuterię. Najczęściej są koloru skóry lub ciemniejsze i zwisają jak nitki.

Czy wymagają leczenia?

Choć są to zmiany o charakterze łagodnego nowotworu, pozostawienie ich bez leczenia nie jest dobrym rozwiązaniem. Usuwanie ich we wczesnym stadium niesie ze sobą mniejsze ryzyko pozostawienia blizenki (często można je usunąć bez śladu).

Ogromnie ważne jest , aby każdą zmianę skórną obejrzał dermatolog w dermatoskopie, gdyż pewne te , które budzą niepokój onkologiczny powinny być usuwane chirurgicznie i badane histopatologicznie.