18 czerwca 2016 Dr Anna Żbikowska -Kostrzewa uczestniczyła w kursie : Szkoła Dermatologii Onkologicznej .

Kurs był prowadzony przez Centrum Onkologii w Warszawie i obejmował wczesne rozpoznawanie nowotworów skóry, w tym czerniaka oraz zasady postępowania.